ANA KONULAR

  • Kalp Yetmezliğinde Güncel Tedavi Yaklaşımları
  • Diabetik Hastasinda Optimum Yaklaşımı
  • Kalp Damar Hastalığında Diabet Hastalığında korunma
  • Kalp Yetmezliği sınıflaması
  • Kalp Yetersizliği sınıflaması
  • Renal Korunma
  • Diabet olan ve olmayan böbrek hastalarında renal korunma

Önemli Tarihler