Kurs Programı

15:00 - 15:15 Açılış Konuşmaları
15:15 - 16:15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enver Atalar

Kalp Yetersizliği Hastalık Yükü
Prof.Dr. Yüksel Çavuşoğlu

Kalp Yetersizliği Sınıflaması: DEF-KY, HEF-KY ve KEF-KY
Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

16:00 - 16:15 Soru ve Cevap
16:15 - 16:30 Çay, Kahve Arası
16:30 - 17:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu

Kalp Yetersizliği Evreleri ve Kalp Yetersizliği Açısından Yüksek Riskli Gruplar
Prof.Dr. Ahmet Çelik

Kalp Yetersizliği Tanısı ve Zorluklar
Prof.Dr. Ahmet Çelik

17:15 - 17:30 Soru ve Cevap
09:00 - 10:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış Ökçün

ASKVH Riski Yüksek veya Kardiyovasküler Hastalığı Olan Diyabetik Hastada Optimum Medikal Tedavi (Statin, Anti-plt, SGLT2 inh, RAAS Bloker)
Prof.Dr. Enver Atalar

Glisemik Kontrol
Prof.Dr. Mine Adas

Renal Korunma
Prof.Dr. Yunus Erdem

09:50 - 10:00 Soru ve Cevap
10:00 - 10:15 Çay, Kahve Arası
10:15 - 11:45

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde (Evre C/D) Kılavuzlara Uygun Tedaviler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Telat Keleş

- Betablokerler, MRA'lar ve RAASi
Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

- SGLT2i'ler
Prof.Dr. Hakan Altay

- İkinci Basamak Medikal Tedaviler
Prof.Dr. Yüksel Çavuşoğlu

- Kalp yetersizliğinde ICD CRT
Prof.Dr. Enver Atalar

- Sol Ventrikül Asist Device, Kalp yetmezliğinde transplantasyonu ve Gelecekteki Beklentilerimiz
Prof.Dr. Ahmet Lütfullah Orhan

11:30 - 11:45 Soru ve Cevap
11:45 - 12:00 Çay, Kahve Arası
12:00 - 13:00

Düşük Ejeksiyon Fraksiyon Dışı Kalp Yetersizliğinde (Evre C/D) Kılavuzlara Uygun Tedaviler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sinan Aydoğdu

- MRA'lar ve RASi
Prof.Dr. Ahmet Çelik

- SGLT2i'ler
Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

12:45 - 13:00 Soru ve Cevap
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Uydu Sempozyumu - Boehringer Ingelheim
Kalp Yetersizliği Tedavisinde Empagliflozin ile Gücünüze Güç Katın!
Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu
15:00 - 15:15 Çay, Kahve Arası
15:15 - 16:15

Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastasında Konjesyonun Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet Lütfullah Orhan

- Konjesyonun Noninvazif Olarak Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Hakan Altay

- Konjesyon Tedavisinin Yönetimi
Prof.Dr. Ahmet Çelik

16:00 - 16:15 Soru ve Cevap
16:15 - 16:30 Çay, Kahve Arası
16:30 - 17:30

Kalp Yetersizliğinde Komorbiditeler ve Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Akdemir

- Koroner Arter Hastalığı ve Revaskularizasyon
Prof.Dr. Sinan Aydoğdu

- Atriyal Fibrilasyon
Prof.Dr. Telat Keleş

- Kronik Böbrek Hastalığı
Prof.Dr. Yunus Erdem

17:15 - 17:30 Soru ve Cevap
09:00 - 10:30

Vakalarla Kalp Yetersizliği Hastasına Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

- Yeni Tanılı DEF-KY Hastası
Prof.Dr. Ahmet Çelik

- Yeni Tanılı DED-KY Hastası
Prof.Dr. Yüksel Çavuşoğlu

10:30 - 10:45 Çay, Kahve Arası
10:45 - 11:45 Akılcı İlaç Oturumu
Prof. Dr. Telat Keleş

Önemli Tarihler