KURULLAR

TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ VAKFI YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Enver Atalar

Başkan Yardımcısı
Şahap Alp

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Telat Keleş
Sabri Hemdil
Celal Özsaçmacı
Mehmet Güneş
A. Kürşad Güneş

Önemli Tarihler