ANA KONULAR

 • 2023 ESC KY ve diyabet kılavuzu
 • 2023 ESC/ACC KEF-KY ve kötüleşen kalp yetersizliği kılavuzları
 • KEF-KY’de klinik ve hemodinamik fenotipler
 • KEF-KY’de adım adım tanı yaklaşımı ve skorlama sistemleri
 • KEF-KY tanısında biyobelirteçler ve görüntüleme teknikleri
 • KEF-KY tanısında kateterizasyon ve stres testleri
 • KEF-KY güncel medikal ve girişimsel tedavi yaklaşımları
 • DEF-KY kan basıncına göre medikal tedavi yönetimi
 • DEF-KY’de böbrek fonksiyonlarına göre tedavi yönetimi
 • DEF-KY’de böbrek fonksiyonlarına göre tedavi yönetimi
 • DEF-KY’de potasyum düzeylerine göre tedavi yönetimi
 • Akut ve kronik KY’de konjesyon tedavisi
 • Düşük debili KY hastasının yönetimi
 • Akut ve kronik KY’de hiponatremi tedavi yönetimi
 • Akut ve kronik KY’de dirençli konjesyonla mücadele
 • Akut ve kronik KY’de ultrafiltrasyon teknikleri: kime, ne zaman?
 • Akut KY taburculuk öncesi ve sonrası hasta yönetimi
 • KY’de renal Korunma
 • KY’de biyobelirteçlerin klinik uygulamada kullanımı
 • Diyabetik KY’de KY ve antidiyabetik tedavi
 • HT, KOAH, demir eksikliği, AF’nin KY’de yönetimi
 • KY’de kaşeksi, sarkopeni ve kırılganlık tanım ve yönetimi
 • KY’de prognostik risk skorlamaları ve klinik kullanımları
 • KY’de yaşam kalitesi skorlamaları ve klinik kullanımı
 • KY’de MY, TY, AD medikal ve girişimsel tedavileri
 • İleri evre KY tanım, tedavi ve yönetimi
 • Miyokardiyal hipertrofi ile seyreden KY’nin yönetimi
 • Dilate KMP’nin tanım, etyoloji ve tedavi yaklaşımlarında yenilikler