Kurs Programı

Saat Salon A
14:00 - 15:30 Yeni KY Kılavuzlar ve Durum Raporları
Oturum Başkanı:
Enver Atalar
  2023 ESC KY ve Diyabet Kılavuzu Güncellemesi
Sinan Aydoğdu
  2023 ESC KEF-KY Durum Raporları
Hakan Altay
  2019 ESC KY ve Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Raporları ve 2022 KDİGO Sınıflaması
Yunus Erdem
  2023 ESC Kardiyomiyopati Kılavuzlarında KY Önerilerine Bakış
Selda Murat
15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 17:15 KEF-KY’de Tanısal Yaklaşım
Oturum Başkanı: Telat Keleş
  KEF-KY’de Klinik ve Hemodinamik Fenotipler
Tolga Sinan Güvenç
  KEF-KY’de Adım Adım Tanı Yaklaşımı ve Skorlama Sistemleri
İnci Tuğçe Çöllüoğlu
  KEF-KY Tanısında Biyobelirteçler ve Görüntüleme Teknikleri
İnci Tuğçe Çöllüoğlu
  KEF-KY Tanısında Kateterizasyon ve Stres Testleri
Serhat Sığırcı
17:15 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 18:45 Natriüretik Peptidlerin Klinik Uygulamada Kullanım ve Yorumlaması
Oturum Başkanı:
Sinan Aydoğdu
  Akut ve Kronik KY Tanısında Rule-Out ve Rule-In NP Kullanımı
Yüksel Çavuşoğlu
  NP Düzeylerini Etkileyen Durumlarda Yorumlama
Yüksel Çavuşoğlu
  Hasta Takip ve Monitörizasyonunda NP Kullanımı
Ahmet Çelik
  Taramada NP Kullanımı: Son Kılavuzlar Ne Diyor?
Ahmet Çelik
Saat Salon A
08:30 - 09:30 KY'de Hastalık Yükü Değerlendirmeleri
Oturum Başkanı:
Sanem Nalbantgil
  KY’de Yasam Kalitesi ve Prognostik Risk Skorlamaları ve Klinik Kullanımları
Serhat Sığırcı
  KY’de Kaşeksi ve Sarkopeni Tanım ve Yönetimi
İnci Tuğçe Çöllüoğlu
  KY’de Kırılganlık ve Demans Tanım ve Yönetimi
Mehmet Birhan Yılmaz
09:30 - 09:45 Kahve Arası
09:45 - 11:15 KY’de Özellikli Durumlarda Tedavi Yönetimi
Oturum Başkanı:
Yüksel Çavuşoğlu
  Akut ve Kronik KY’de Dirençli Konjesyon Tedavisi
Mehmet Birhan Yılmaz
  Akut ve Kronik KY’de Düşük Debili Hasta Yönetimi
Ahmet Temizhan
  Akut ve Kronik KY’de Hiponatremi Tedavi Yönetimi
Sanem Nalbantgil
  Akut ve Kronik KY’de Hiperkalemi ve Hipokalemi Yönetimi
Ahmet Lütfullah Orhan
11:15 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Akut Kalp Yetersizliğinde Cihaz Desteği Uygulamaları: Nasıl Yapalım?
Oturum Başkanı:
Enver Atalar
  Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Tolga Sinan Güvenç
  Ultrafiltrasyon Çeşitleri ve Uygulamaları
Selda Murat
  Kısa Dönem Ventrikül Destek Cihazları
Abdülkadir Yılmaz
12:30 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:00 Kronik Kalp Yetersizliğinde Cihaz Tedavileri
Oturum Başkanı:
Mehmet Birhan Yılmaz
  CRT Etkinliğinde Kesin ve Olası Hasta Özellikleri
Uğur Canpolat
  Sol Dal Pacing ve His Demeti Pacing CRT’nin Yerini Alacak mı?
Uğur Canpolat
  Atriyal Shunt Cihazları Ne Kadar Etkili?
Ahmet Çelik
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 16:15 KY’de Kapak Hastalıklarının Yönetimi
Oturum Başkanı:
Ahmet Çelik
  Sekonder Mitral Yetmezliği Tanım ve Yönetimi
Yüksel Çavuşoğlu
  Ciddi Aort Darlığı Tanım ve Yönetimi
Telat Keleş
  Ciddi Triküspit Yetmezliği Tanım ve Yönetimi
Tolga Sinan Güvenç
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 KY’de Komorbid Durumlarda Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanı:
Sinan Aydoğdu
  Diyabetik KY’de KY ve Antidiyabetik Tedavi
Baran Karataş
  Demir Eksikliği Tedavisi
Murathan Küçük
  KOAH’da KY ve KOAH Tedavisi
Ahmet Temizhan
  AF'de Hız ve Ritm Kontrol Stratejileri
Telat Keleş
  Osas Tanım ve Tedavi Yaklaşımları
Selda Murat
17:30 – 17:45 Kahve Arası
17:45 - 19:15 İleri Evre Kalp Yetersizliği
Oturum Başkanı:
Mehmet Birhan Yılmaz
  İleri Kalp Yetersizliği Tanımı ve Kapsamı
Hakan Altay
  Sol Ventrikül Kalıcı Destek Cihazları- Hasta Seçimi, Kimlere Köprü Olarak? Kimlere Destinasyon?
Abdülkadir Yılmaz
  Kalp Transplantastonu Endikasyonları, Transplant Sonrasi Komplikasyonlar ve Yönetimi
Sanem Nalbantgil
Saat Salon A
09:00 - 11:00 Vakalarla Tartışıyoruz
Oturum Başkanları:
Yüksel Çavuşoğlu, Baran Karataş
  Korunmus EF’li Kalp Yetersizliği Olgusu
Bektaş Murat
  Akut Kalp Yetersizliği Olgusu
Tayfur Erdoğdu
  Kalp Yetersizliği ve Pulmoner Hipertansiyon Birlikteliği Olan Olgu
Sena Sert Şekerci
  İleri Kalp Yetersizliği Olgusu
Gülsüm Meral Yılmaz