Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de koroner arter hastalığı ve diyabet sıklığındaki artışa paralel olarak ve yaşam süresinin de uzamasıyla birlikte kalp yetersizliği; sık ve önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyabet hastalarında, en sık ölüm nedeni halen kardiyovaskuler hastalıklardır. Diyabet hastalarında güncel uygulanmakta olan ilaç tedavileri ile, hem aterosklerotik kalp damar hastalığı sıklığı, miyokard infarktüsü, inme azaltılmakta, hem de kalp yetmezliği gelişmesi önlenebilmektedir. İleri evre kalp yetersizliğinde, yıllık mortalite riski, birçok kanserden daha yüksektir. Mortalitenin yanı sıra, kalp yetersizliği olan hastalarda nefes darlığı, sık hastaneye başvuru ve hastaneye yatış gibi önemli morbiditeler de sıktır. Günümüzde uygulanan ve yeni geliştirilen ilaçlar ve ilaç dışı tedavilerin optimum kullanımı ile, hastaların semptomlarında önemli azalma, hayat kalitelerinde artış, hastaneye başvuru ve yatış sıklığında azalma ve mortalite de azalma da sağlanabilmektedir.

Biz de, TGKV olarak, toplumda sık olarak görülen ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan kalp yetersizliğindeki en son tedavi protokollerini siz değerli kardiyoloji hekimleri ile paylaşmak ve günlük pratiğinizdeki uygulamaları en son çalışma ve klavuzların ışığında güncellemek için, sadece bı konuya odaklanan bir toplantı yapmayı planladık.

Değerli meslektaşlarımızı Antalya da düzenlediğimiz toplantıda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla

Prof. Dr. Barış Ökçün

Önemli Tarihler